O OBXECTIVO DESTE BLOGUE.


ESTE BLOGUE NON PRETENDE SÓ SER UN ESCAPARATE DALGHUNAS ACTIVIDADES QUE SE FAN NA AULA, NIN UNHA REPORTAXE FOTOGRÁFICA DOS NENOS/AS QUE FORMAN PARTE DESTE BLOGUE,SENON UNHA FERRAMENTA DE TRABALLO DE AULA PARA MELLORAR O NIVEL DOS NOSOS RAPACES/RAPAZAS E OUTRA FERRAMENTA PARA QUE OS PAIS,DENDE AS SÚAS CASAS, POIDAN EDUCAR MILLOR ÓS SEUS FILLOS/AS EN COORDENACIÓN COA ESCOLA E AXUDARLLES A MERGULLARSE NESTE MUNDO APASIOANTE DAS NOVAS TECNOLOXÍAS,"O FUTURO".

UNHA APERTA AFECTUOSA DA PROFE MARICRUZ.

Se non sabes o significado dalgunha palabra galega...busca no Dicionario da Real Academia Galega

lunes, 5 de octubre de 2015

ADEUS AO CHUPETE E AO BIBERÓN!

DURANTE AS ENTREVISTAS COAS FAMILIAS DOS NEN@S NOV@S,A PROFE MARICRUZ DESCUBRIU QUE,ALGÚNS DELES,AÍNDA USAN BIBERÓN E CHUPETE.
ESO NON É DOADO AOS TRES ANOS,POLO QUE... EIQUÍ VAI INFORMACIÓN PARA AXUDAR ÁS FAMILIAS NO MENESTER DE BOTALOS FORA DA VIDA DOS SEUS FILL@S,POIS XA NON OS PRECISAN E SO PODEN SER,DAGORA EN DIANTE,PERXUDICIAIS.


O PRIMEIRO QUE SE DEBE COÑECER SOBRE O  USO DO BIBERÓN E O CHUPETE.

Hábito de succión (chupete,matapiollos ou outros dedos)
O hábito de succión que presentan os nenos pequenos débese a un reflexo natural que temos os seres humanos e que xa estaba presente no seu fillo cando aínda se atopaba no útero materno. Trátase de algo completamente normal, e ata san. Non hai motivo para sentirse preocupado porque o seu fillo faga iso. O desexo de chuchar está relacionado coa capacidade de supervivenza, xa que lle permite alimentarse e medrar. Tamén ten outras funcións relacionais porque,en realidade, trátase, non só dunha estratexia da natureza para dotarnos de capacidades de adquisición de alimentos, senón tamén dun medio de contacto coa contorna e unha forma de aprender cousas sobre o mundo que nos rodea, cando somos pequenos,o sexa,antes dos dóus anos.
 Posto que é un mecanismo reflexo, é fácil observar que permanece succionando, ata logo de rematar a toma, e ata poderemos apreciar,nas primeiras semanas, que succiona en calquera momento que se lle pon algo na boca. É un erro frecuente interpretar isto como falla de achegue na alimentación do neno. 

Os bebés experimentan unha sensación de seguridade derivada da succión. Ista reláxalles e tranquiliza. Debemos ter en mente que cando un bebé, ou un neno pequeno está a realizar  chucheteo contínuo ou succionando, esta obtendo unha sensación pracenteira, reconfortante, e proporcionadora de seguridade. Por este motivo, non se lle debe forzar a interromper ese chucheteo. De feito, este efecto relaxante do chucheteo é tal,que permanece moito máis alá dos primeiros meses de vida, cando o reflexo de succión xa non é necesario na súa función nutricional.

De todos os xeitos, todo ten o seu punto de sentido común, e tampouco se debe interpretar que non se pode quitar do peito a un lactante que leva moito tempo mamando, por temor a causarlles algún prexuízo. Hai que comprender que, ao tratarse dun mecanismo reflexo, un bebé pode quedar ,enchufado ao peito, succionando de forma interminable, ata moito intre logo de terse durmido, pola propia inercia do mecanismo reflexo que permite a succión. Non hai ningún beneficio, do que prive vostede ao seu fillo, por apartalo do peito nesa situación, que ademáis pode resultar esgotadora para vostede (e ao seu fillo non lle serve de nada que a súa mamá esgótese de forma innecesaria). Unha posible excepción a isto sería a fase de establecemento da lactación (os primeiros quince días de vida), onde é importante que a succión ao peito sexa a demanda.

 A maior parte dos nenos abandona os hábitos de succión antes dos DOUS anos, sen que se ocasionen danos permanentes. 
OUTROS HÁBITOS PREXUDICIAIS RELACIONADOS COS ANTERIORES
Caries precoces da dentición de leite: Carie do biberón?
Moitos nenos pequenos satisfán o desexo de chucheteo, succionando continuamente un biberón ou dando groliños repetidos e contínuos dun vaso. Isto nunca é recomendable, aínda que non adoita resultar prexudicial se o contido do recipiente utilizado é, simplemente auga. Se se trata de bebidas con zucre, de zumes ou de leite - biberóns no primeiro ano de vida- pon, entón, ao seu fillo nunha situación de alto risco de presentar carie de forma masiva na dentición de leite.
Un esceario frecuente que pon a un neno en risco de desenvolver carie do biberón é, precisamente, o costume de usar un biberón para que quede durmido succionando. Esta é un malísimo costume que se debe desterrar.
Canto maior tempo teña na boca o recipiente utilizado para a succión e canto maior sexa o contido en carbohidratos da bebida que conteña, mais motivos para estar preocupados.

Danos e problemas,ao longo prazo,motivados polas caries do biberón:
Esta destrución extensa da dentición de leite pode causar serios problemas na dentición definitiva. Hai que lembrar que os dentes de leite están bastantes anos na boca, non só cando somos nenos pequenos. Durante moito tempo coincidirán na boca do neno maior, dentes de leite e dentes definitivos. As caries do biberón poden causar problemas na aliñación e noutros aspectos da dentición definitiva.
 

 POTENCIAIS PROBLEMAS DERIVADOS DESTES HÁBITOS.
EFECTOS POTENCIAIS, NEGATIVOS E POSITIVOS, DO HÁBITO DE USO DO CHUPETE E O BIBERÓN.


Efectos sobre a saúde dental: 
As situacións de succión enérxica e chucheteo continuado, tanto do chupete como do pulgar ou outros dedos, son hábitos que poden causar, como consecuencias, deformidades na boca e impedimento ao correcto aliñamento das pezas dentarias. Isto é o esperable en nenos que están todo o día co chupete na boca, ata cando corren e xogan.
Se o hábito non é tan enérxico e limítase a algunhas situacións concretas do día, o normal é que non cause ningún prexuízo
permanente e que se consiga unha correcta trabada, sempre que o hábito desapareza antes do inicio da erupción dos dentes permanentes (cara aos 5 anos). Nestes casos de succión menos vigorosa e máis ocasional, practicamente sempre vai ocorrer que o neno conquerirá unha trabada correcta, se o hábito desapareceu antes dos 3 anos. 
En calquera dos casos, se o hábito aínda se mantén cara aos 3 anos de idade, ímonos a atopar cunha variada clase de problemas: 
- Os dentes centrais inferiores desvíanse cara a dentro, mentres que os dentes centrais superiores sepáranse e desvían facía fóra. 
-Defórmase e estreita o teito da boca. 
-As arcadas dentarias, inferior e superior, se desajustan e perden a aliñación correcta. Prodúcense as denominadas trabadas alteradas, aberta ou cruzada. Canto máis se prolongue no tempo o hábito de succión, maior será este efecto deformante.
Todo isto trae en consecuencia problemas na linguaxe oral. 

Chupete e lactación maternal. Interferencia e efecto sobre a duración da lactación ao peito:
O principal problema do uso do chupete parece consistir en causar dificultades no período de instauración da lactación (dúas ou tres primeiras semanas de vida). A introdución do chupete antes de finalizar este período pode reducir a motivación do bebe para lactar así como causar outros desaxustes. Non parece, con todo, que ao uso do chupete durante a lactación xa establecida póidaselle responsabilizar de abandonos precoces ou dunha menor duración da lactación materna.

Influencia do chupete na frecuencia de infeccións do oído: 
Parece quedar demostrado que o uso do chupete constitúe un factor de risco para o desenvolvemento de otitis media. Con todo, hai que puntualizar que se trata dun factor de risco máis entre outros moitos, e, desde logo, non un dos máis influintes de entre todos os descritos.
A responsabilidade do uso do chupete no aumento do número de episodios de otitis será maior canto máis prolongado e frecuente sexa o uso do mesmo.

EFECTOS POTENCIAIS DO HÁBITO DE SUCCIÓN DO PULGAR.

 
Son similares aos debidos aos descritos para o uso prolongado do chupete. Con todo, no caso do pulgar ou outros dedos, tamén hai que ter en conta os danos no propio dedo, como callosidades, úlceras e infeccións de feridas locais.

 Succión do pulgar fronte a hábito de uso do chupete.Que pode ser máis prexudicial?:
Os efectos sobre a dentición e formación da boca non son moi distintos, dependendo de se o obxecto do chucheteo é o chupete ou algún dedo do neno. Con todo,as seguintes son diferenzas entre ambas as dúas situacións:
-O hábito de uso do chupete é moito máis fácil de interromper. Sobre o chupete, os pais sempre terán máis control que sobre o uso do dedo. O chupete sempre se poderá tirar ao lixo e dicirlle que desapareceu “misteriosamente”. O dedo, pola contra, sempre o terá a man (nunca mellor devandito).
-Os chupetes resultan ser obxectos de succión máis blandiños e causan menos dano aos dentes, sobre todo se a elección do chupete é correcta. 
-O recubrimiento do chupete permite aliviar a tensión exercida sobre os dentes. 
-Os chupetes poden lavarse enérxicamente, todas as veces que faga falla. 

 RECOMENDACIÓNS ACTUAIS E PROBABLE INTERVENCIÓN PARA MODIFICAR O HÁBITO DE SUCCIÓN DO PULGAR
Os seguintes son algúns consellos para axudar e estimular ao seu fillo a que abandone o hábito de chucharse o dedo:

- Non lle castigue pola práctica do chucheteo do dedo. Hai que usar a estratexia oposta;é dicir,trátase de proporcionar reforzo positivo felicitándolle e premiándolle,cunhas maiores atencións,cando non o estea facendo. Cando se decida a diminuír o hábito, hai que recompensarlle cada día que consiga ter éxito no intento. 
- Para o neno que quere abandonar o hábito, resulta ás veces útil envolverlle o dedo cunha tirita que lle servirá de recordatorio de que debe deixar de chucharse o dedo. Pode aceptar tamén porse unha luva durante o soño nocturno. 
- Cando o seu fillo teña idade dabondo para comprender os posibles resultados do hábito, pódeselle informar sobre o que lle pode pasar aos seus dentes e á súa boca se continúa chuchándose o dedo. Esta explicación é moi efectiva se é o pediatra ou o dentista o que fala co neno en termos que él poida entender. Este consello informativo, xunto co apoio claro e constante dos pais, consegue que a maioría dos nenos
abandonen o hábito. Se isto non dá resultado, probablemente fará falta consultar co dentista para exporse outras solucións e valorar a repercusión do mantemento do hábito. 
 
CONSELLOS PARA A RETIRADA DO CHUPETE:
-A idade ideal para retirar activa e definitivamente o chupete é cara aos 3 anos. Previamente, xa na segunda metade do primeiro ano débese comezar a limitar progresivamente o seu uso. No segundo ano convén ter restrinxido o recurso ao chupete a só algunhas situacións, como cando se vaia á cama ou en situación de moita tensión emocional. 
-Non está demostrado que resulte mellor unha retirada paulatina ou unha brusca.

-Nunca recorra a castigos ou medidas humillantes para forzar ao seu fillo a abandonar o hábito do chupete. Reprender a un neno maiorciño por usar o chupete, dificulta a súa retirada definitiva. Encomie ao seu neno cando logre deixalo definitivamente. Festéxeo e móstrenlle o orgullo que nos produce o que vaia facéndose maiorciño. Recorde, utilice sempre estes reforzos positivos. 

- Procure facer participe ao seu fillo na decisión de abandonar o chupete. Intente involucralo ofrecéndolle, por exemplo, que elixa entre diferentes posibilidades, manifestándonos as súas preferencias. Pódeselle expor para que elixa entre tiralo ao lixo, envialo á casa dos avoíños, deixalo unha noite baixo a cama para que o colla o ratoncito Pérez, implicar a algún familiar (por exemplo o padriño), para que lle propoña un trueque e tróquello por algún xoguete ou agasallo etc. 
Use a súa imaxinación!. 
-Como explicamos anteriormente, nos nenos maiorciños, moitas veces funciona moi ben que o pediatra ou dentista lle explique o que lle pode pasar á súa boca, e o “ fea “ que se lle pode quedar, se segue usando moito tempo o chupete. 
 
-Permítalle que exprese os seus sentimentos e preocupacións nas situacións en que máis adoita recorrer ao chupete. Estean especialmente atentos cando pareza enfadado ou preocupado por algo. Préstenlle moita atención e procuren proporcionarlles consolo e agarimo. 
-Se tras conseguir que abandone o chupete, o seu fillo volve a lembrarse dél,nos días seguintes,e pídeo de novo (cousa que probablemente ocorra). Sexa firme. Recórdelle que xa non hai chupete, e que xa é maior e non usa esas cousas. 
-Cando pretendamos conquerir que un neno maiorciño deixe de usar o chupete, hai que tentar pescudar porqué pode estar precisando usalo. Hai que tentar pescudar se existen situacións que o teñan preocupado ou acontecementos da contorna que lle supoñan unha tensión emocional. Non teremos éxito se tentamos quitar o chupete sen axudarlle con estes problemas para os cales o neno se está a refuxiar no hábito, tranquilizador para él, do uso do chupete. Tente pescudar a que preocupacións está enfrontándose. Algúns nenos recorren ao hábito de chucheteo para, simplemente, reclamar atención dos seus pais,no nascemento dalgún irmán,no período de adaptación á escola...


ESTOS SON OS CONSELLOS ,DA PROFE MARICRUZ, POLO BEN DO VOSO FILLO/A.
NON SON UNHA IMPOSICIÓN.
SON OS PAIS/NAIS OS QUE DECIDEN,PERO PENSADE QUE A COMODIDADE DE HOXE PODE SER O PROBLEMA E INCOMODIDADE DE MAÑÁ.

Un saúdo afectuoso da profe Maricruz.

viernes, 25 de septiembre de 2015

REMATOU ,UN CURTO PERO APAISOANTE ,PERÍODO DE ADAPTACIÓN.


ESTE CURSO FOI MOI CURTO O PERÍODO DE ADAPTACIÓN PARA OS NOSOS NENOS/AS DE 3 ANOS.A PESARES DE TODO APRENDIMOS MOITAS COUSAS:OS NOMES DOS NOSOS PROFES,DOS NOSOS COMPAÑEIROS/AS,DALGÚNS MATERIAIS DO AULA,MOITAS RUTINAS...E SEGUIREMOS APRENDENDO E APRENDENDO.QUÉDANOS MOITO CAMIÑO POR PERCORRER XUNTOS.
PERECHO E MARICRUZ QUEREN DAR AS GRAZAS ÁS FAMILIAS POLA SÚA COLABORACIÓN NESTE PERÍODO TAN COMPLICADO.
ESTAMOS MOI SATISFEITOS, POIS NON HAI CASE PLANTOS E OS NENOS/AS ENTRAN E SAEN MOI CONTENTOS DA ESCOLA A PESARES DE TAN CURTA ADAPTACIÓN. 

AÍNDA ASÍ,MÁIS ADIANTE,PODEN XURDIR ALGUNHAS DIFICULTADES.
POR OUTRA BANDA,OBSERVAMOS QUE AS RUTINAS QUE TIÑAN QUE TER XA APRENDIDAS DA CASA,NON ESTABAN TRABALLADAS POLO QUE TEREMOS QUE PRINCIPIAR CO FUNDAMENTAL E FOMENTAR,COA AXUDA DAS FAMILIAS,A FACER DOS NOSOS RAPACES,UNS NEN@S MÁIS AUTÓNOMOS E NON TAN DEPENDENTES.
AS FAMILIAS PENSAMOS QUE SE LLE FACEMOS TODO AOS NEN@S ESTAMOS FACENDO BEN,E NON É ASÍ.
AO SER TAN POUCO AUTÓNOMOS E INMADUROS NUN TANTO POR CENTO MOI CONSIDERABLE,O COMEZO DOUTRAS APRENDIZAXES, VAISE RETRASAR. PERO O IMPORTANTE É COMEZAR A CASA POLOS CIMENTOS.
DEIXAMOS O PP DA REUNIÓN XERAL DE XUÑO COAS FAMILIAS,PARA QUE POIDADES CONSULTALO SE XURDE ALGUNHA DÚBIDA.
XA SABEDES QUE OS PROFES ESTAMOS EIQUÍ PARA AXUDARVOS EN TÓDOLO QUE PRECISEDES.

Período de adaptación 2015 4º Ed.Infantíl.Ceip"Virxe do Rocío"-Vigo from macusanbla


 ESTE VAI SER O NOSO HORARIO DEFINITIVO.
 NON VOS PREOCUPEDES SE NON SE VE MOI BEN,POIS IDES TER UN POR FAMILIA.
É,MÁIS QUE NADA,PARA QUE SAIBADES ONDE E CON QUEN ESTÁN EN CADA MOMENTO.
A PROFE MARICRUZ VAI DAR AS ACTIVIDADES-HORARIO GLOBALIZADAS,MÚSICA,PSICOMOTRICIDADE,GRAFOMOTRICIDADE,
ATENCIÓN EDUCATIVA,LÓXICA-MATEMÁTICA,HORA DE LER,TICs,BIBLIOTECA ,ED. PLÁSTICA E VISUAL,E PROXECTOS EDUCATIVOS.
 NO HORARIO APARECEN TAMÉN OUTRAS PROFES.NA XUNTANZA DO DÍA 6 DE OUTUBRO EXPLICAREIVOS O HORARIO E O ENTENDEREDES.
ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES –HORARIO

DESEÑADAS PARA 4º DE EDUCACIÓN

INFANTÍL(3 ANOS).
MARIA CRUZ SÁNCHEZ B.

*9h-9,15h:

-Saudo e conversa curta cos nenos/as e as familias.

-Facendo un”Pupo”, despedímonos das familias

e imos cara ó aula.

Os nenos/as irán sempre coas mochilas nas costas.

-Colocación das mochilas na cesta sita ao carón dos percheiros.

-Abotoado do mandilón.Os nenos/as que van rematando van entrando no aula e séntanse onde prefiran.*9,15h-9,30h:

-Poñemos ,en Pupo, o día da semana e pegamos o imán do tempo meteorolóxico que vai ,facendo un comentario do estado do ceo pola fiestra.Se procede cantamos a canción de “sol,soliño...”.

-Exercicios temporais :Hoxe fai,hoxe é,onte foi…

-Escribimos o día da semana ,en maiúsculas,no encera-do dicindo que neno/a ten,na súa etiqueta co nome e foto, as letras que aparecen no nome do día.


*9,30h-9,50h:

-Asamblea:

.Que fixemos onte na escola?Que fixemos coas nosas familias e amigos/as onte pola tarde?Que almorzamos esta mañá?Que faremos hoxe?...

.Falamos de cousas que xurden e que nese momento son do noso interese ou do neno/a,como por exemplo algún xoguete ou outro obxecto,pranta ou animal que aporte o neno/a da súa casa.

.A Sorpresa:As veces ,a profe ou Perecho ,introducen unha sorpresa,no recanto correspondente,como obxecto introductorio e motivador cara algunha actividade .

*9,50h-10,40h:

-Conto,linguaxe oral,comprensión do texto,actividades grafomotoras…(Gran grupo,pequeno grupo e individuais)

-Recollida e limpeza do material.

.Os mestres de primaria que fan as sustitucións nesta aula por imprevistos xurdidos á profesora de infantil,poderán facer calquera actividade suxerida no libro guía “Fantasía”,everest,2-3 anos,pois son actividades moi sinxelas e axeitadas para profesores que non sexan especialistas en educación infantíl.*10,40h-10,50h: 
Cantamos a canción de “Pinpon”.Lembramos como temos que lavar as mans según o protocolo sanitario.

Lavámos as mans antes de merendar,por quendas de mesas.*10,50h-11,30h: Merenda-Cando cada neno/a ten as súas mans limpas,antes de sentarse,colle o seu vaso e a súa mochila da cesta ,quita a súa merenda e coloca a mochila colgada detrás da súa cadeira.

.Moitas veces aprovéitase a hora da merenda para a realización de actividades diversas cos alimentos: degustacións,características,clasificacións…11,20h-11,30h:

-Limpamos as culleres,lavamos a cara e as mans e limpamos as mesas cos panos amarelos.

Facemos un “Pupo” e saímos ao patio exterior.

Se vai moito sol poñeranse as viseiras e se vai frío poñeranse os abrigos,nunca lubas,gorros ou bufandas.

As bufandas son perigosas no patio.

Os nen@s con lentes deben deixalas enriba da mesa da profe.

-Deixarase só aberta a porta exterior do aula da mestra de ed. Infantil que teña garda de patio,pechando a porta interior do aula con chave.Deste xeito os nenos/as poden acceder,sen dificultade, ao baño.*11,30 h-12h:Recreo.

-Actividades no patio exterior ou na entrada cuberta,dependendo do tempo meteorolóxico.

Unhas veces serán libres,outras dirixidas ou suxeridas polos propios nenos/as.Entre estas actividades estarán:xogos de auga,are(cando teñamos o areeiro),xogos populares,psicomotricidade…

Os nenos/as poderán facer as actividades individualmente,en pequeno grupo ou en gran grupo.

-11,50h-12h:Soa o chiflo e”A recoller ,a ordear todas as cousiñas no seu lugar…”.Formación das filas por ringleiras diante das portas de aula exteriores respectivas o unas ringleras pintadas de cores ,da porta principal de infantil,cando chova. .Os nenos/as de 3 anos forman un “Pupo”.*12h-12,20h:Hora de ler e descansar.

-Sentámos nas nosas cadeiras e,por quendas de mesas,imos beber e lavar as mans seguindo o protocolo.

-Resolución de conflictos,en asamblea,xurdidos durante o recreo.

-Dous recantos:Despois do aseo personal e resoltos os conflictos,cada neno/a elixe entre dous recantos:a biblioteca de aula e o do descanso,situado no chan de cores.Apáganse as luces.

Poñerase unha música de fondo “Cantos de berce” ou outra música relaxante das que se dispón a profe ao carón do magnetofón.

-Actividades de respiración e relaxación no recanto do descanso:cos nenos/as deitados cos coxíns faremos,se están moi excitados,actividades como encherse coma globos,desencherse,tornámonos invisibles pouco a pouco,somos bonecos de trapo,…

.Se non hai clases con algún especialista de seguido,estos dous recantos alongaranse no tempo o suficiente como para que os nenos/as estean o máis relaxados posible para poder facer actividades na seguinte sesión.

-Soa a campá e “A recoller,a ordear,todas as cousiñas no seu lugar”.*12,20h-13,10h:

Actividades de traballo ou de xogo, libres ou dirixidas por recantos ou obradoiros.

-Cada neno/a escollerá un recanto ou obradoiro de traballo ou de xogo,levando o control das etiquetas de cada neno/a pegadas nos velcros de cada recanto ou obradoiro,sempre na procura de que non repitan os mesmos nenos/as no recanto do día anterior.Esta información sábese porque quedan pegadas as etiquetas nos recantos ou obradoiros.O número de nenos/as por recanto ou obradoiro non excederá de tres ou catro.

-13h-13,10h:Soa a campá e”A recoller ,a ordear,todas…”Recollida e limpeza dos materiais empregados nos recantos ou obradoiros.*13,10h -14h:

-13,10h-13,20h:Asamblea posta en común dos traballos realizados nos recantos ou obradoiros e comentario das actividades ou o xogo.

-13,20h-13,40h:Acividades en gran grupo.

.Cancións,bailes,xogos de psicomotricidade,perceptivo-motoras,expresióncorporal,experimentación-acción,

lóxico-matemáticas,representación e dramatización de situacións,expresión oral…

.Se se alongaran calqueira das sesións anteriores por necesidades do grupo clase ou por ter que facer a merenda despois do recreo,no caso que haxa especialistas antes do mesmo,esta sesión non se faría ou se faría de menor duración.

.Asamblea e comentario do realizado en tódala xornada escolar.

-13,40h-13,55h:Dentro da aula quitámonos os mandi-

lóns, dándolle a volta ás mangas.Cada neno/a, según remate,encamíñase á caixa dos mandilóns,logo encamiñarase cara os percheiros,poñerase a chaqueta ou outras prendas,cólgase a mochila nas costas,entra no aula e séntase ata que esteamos todos preparados.Os de comedor só terán que quitarse o mandilón e colocalo na caixa correspondente.Facer unha ringleira e sentarse coas costas na parede de enfrente ao aula ata que os recollan as coidadoras do comedor.-13,55h-14h:Facemos o “Pupo”(fila) e saimos do aula.Os que comen na casa serán despedidos un por un e entregados ás persoas que veñan a recollelos ,sempre tendo en conta a lista pegada na parede,onde aparecen os nomes das persoas autorizadas.


E AGORA UNHA ESCOLMA DE FOTOS DOS NEN@S,DURANTE AS ACTIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE ADAPTACIÓN.
PODEREDES DESCARGALAS NOS VOSOS PCs.
SÓ TEDES QUE PREMER NA FOTO QUE ESTÁ DEBAIXO DA PRESENTACIÓN.
<table style="width:194px;"><tr><td align="center" style="height:194px;background:url(https://www.gstatic.com/pwa/s/v/lighthousefe_20150907.00_p0/transparent_album_background.gif) no-repeat left"><a href="https://picasaweb.google.com/102622282931362189323/PERIODODEADAPTACION1516?authuser=0&feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-By2mfiP7hz8/VgRy7Tz3rUE/AAAAAAAAOlQ/13C1WbQ3o_4/s160-c-Ic42/PERIODODEADAPTACION1516.jpg" width="160" height="160" style="margin:1px 0 0 4px;"></a></td></tr><tr><td style="text-align:center;font-family:arial,sans-serif;font-size:11px"><a href="https://picasaweb.google.com/102622282931362189323/PERIODODEADAPTACION1516?authuser=0&feat=embedwebsite" style="color:#4D4D4D;font-weight:bold;text-decoration:none;">PERÍODO DE ADAPTACIÓN 15-16</a></td></tr></table>
TAMÉN FOI PERÍODO DE ADAPTACIÓN Á 1º DE ED. PRIMARIA,DOS EXALUMN@S DA PROFE MARICRUZ,DO ANO PASADO.
VEÑEN TÓDOLOS DÍAS XUNTO A PROFE.
QUE MAIORES E QUE GUAP@S ESTÁN!
ESTAMOS MOI OGULLOSOS DELES POIS A PROFE CHELO DÍ QUE SON ESTUPENDOS E QUE ÍAN SUPERBEN PREPARADOS.
DURANTE O MES DE SETEMBRO, OS EXALUMN@S DA PROFE MARICRUZ,PODERÁN ACHEGARSE AO PATIO DE ED. INFANTÍL E XOGAR ALÍ UN RATIÑO,DARLLE MOITOS BICOS Á PROFE,POIS BOTAN EN FALLA Á SÚA PROFE DE INFANTÍL.
A PROFE MARICRUZ TAMÉN BOTA MOITO DE MENOS AO SEU ANTIGO GRUPO DE NEN@S,PERO FANSE MAIORES E ASÍ É A VIDA.SABEN PERFECTAMENTE QUE ÍMONOS QUERER SEMPRE.
IYÁN,ÁFRICA E ALBA.
SILVIA,ANTÍA,NEREA,CAYETANA,MARTA E SHEILA.
 
NOELIA,ALEJANDRO E JOSE JAVIER.
SODES FANTÁSTIC@S!
OS NENOS/AS DE 3 ANOS QUEREMOS DAR AS GRAZAS Á PROFE BELÉN(PROFE DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA),Á PROFE LAURA(PROFE DE APOIO),E Á COIDADORA ,MAIKA;POR AXUDAR Á PROFE MARICRUZ NESTES DÍAS.
UN BIQUIÑO MOI FORTE PARA TODOS/AS, DOS NEN@S DE 3 ANOS E A PROFE MARICRUZ.
 

miércoles, 2 de septiembre de 2015

CONSELLOS PARA QUITAR O CUEIRO E AS NOSAS VACACIÓNS DE VERÁN DOS NOSOS SEGUIDORES.

A RA KANDOO,QUE COÑECEDES DA TELE,QUERE AXUDARVOS A PRACTICAR  ESTE VERÁN,CO SEU BAILE,UN POUQUIÑO DE PSICOMOTRICIDADE.
TAMÉN QUERE XOGAR UN POUQUIÑO CONVOSCO A XOGOS EDUCATIVOS QUE HAI NA SÚA PÁXINA WEB.
SEGURO QUE O PASAREDES,CON ELA,XENIAL.
PARA PODER XOGAR CON ELA TEDES QUE PREMER NA FOTO DA RÁ.

PARA BAILAR COMO TOLOS,NA PRAIA,NA ALDEA,NA MONTAÑA,NA CASA...AQUÍ TEDES O SEU VÍDEOCLIP,  "O KANDUBIDU".

TEDES QUE FACERLLE MOITO CASO PORQUE É MOI BOA .POR ISO É AMIGA MIÑA E DE PERECHO,A MASCOTA DA NOSA AULA.E AGORA,UNS CONSELLIÑOS PARA AS NOVAS FAMILIAS QUE VAN TER OS SEUS FILLOS/AS COA PROFE MARICRUZ,SOBRE O CONTROL DE ESFÍNTERES.
ESPERO QUE VOS SEXA DE UTILIDADE.

O verán é a época ideal para que os nenos e nenas deixen o cueiro. Para axudarlles a dar ese paso, Dodot lanzou o Kampeoonato Kandoo, unha simpática ferramenta que lles axuda a prepararse en tres disciplinas: limparse o cuiño, cepillarse os dentes e lavarse as mans.
A maioría dos pais elixen o verán para quitar o cueiro aos seus fillos. Antes de empezar o curso que vén o “cole dos maiores” os nenos teñen que controlar esfínteres.Iso si, recorda que cada neno leva o seu propio proceso. 
O Kampeoonato Kandoo que puxo en marcha Dodot pode ser unha boa ferramenta para axudar aos peques a deixar o cueiro e adquirir os seus primeiros hábitos de hixiene. Dá consellos aos pais, inclúe instrucións para os nenos ,paso a paso, protagonizadas pola raniña de Kandoo e ofrece persoais divertidos para descargarse da web. 
Os 10 consellos para pais que queren axudar ao seu fillo a deixar o cueiro
1) Non poñas obstáculos á súa curiosidade e gañas de aprender. 

2) Explica ao teu fillo/a,que ten que limparse tantas veces como sexa preciso.

3) As instrucións teñen que ser moi sinxelas ao principio e ilas complicando aos poucos.

4) Converte a aprendizaxe nun xogo no que o teu fillo/a será o experto. Por exemplo, dille que faga de pai e que ensine a ir ao baño soiño á súa boneca ou ao seu peluche preferido.

5) Elixe pezas que sexan fáciles de abrochar e desabrochar, por exemplo, pantalón e saia de goma elástica.

6) Supervísao cando practique e, no caso de que sexa necesario, corríxelle con bromas.

7) Se o neno non o consegue á primeira, non fagas diso algo traumático e volve tentalo.

8) Felicita ao teu fillo polo esforzo realizado.

9) Ofrécelle oportunidades para que poida tomar decisións.

10) Incúlcalle hábitos de hixiene: limparse soiño, lavarse as mans e cepillarse os dentes.

Controlar esfínterés non é algo que o neno aprenda.
 É unha conquista natural que se alcanza aos poucos e cando o noso fillo estea preparado.
O verán, a mellor época para deixar o cueiro.
-Toman máis líquidos e máis alimentos ricos en fibra, o que propicia que aumente o número de veces que os nenos teñen que ir ao baño.
-As altas temperaturas tamén poden ser boas aliadas: se hai algún escape, resulta máis fácil cambiarlles porque levan pouca roupa.
-Temos máis tempo libre para observarlles e axudarlles.
Trucos para unha "despedida" rápida do cueiro.
-Mercar un orinal  ou un adaptador de inidoro,de atractivas cores ou debuxos que lle guste e chame a súa atención.
-O neno ten que relaxarse no baño. Algúns nenos veno como un lugar frío, onde sempre hai que obedecer. Convén que tamén pasen momentos divertidísimos nel, como os xogos á hora do baño.
-No caso dos nenos, procura que fagan pis sentados en lugar de facelo de pé. Así é máis fácil que se relaxen e poden aproveitar para facer o pis e a caca ao mesmo tempo.
-Aproveita o momento de cambiar o cueiro sucio para ensinarlle onde debe facelo a próxima vez. Pedímoslle que nos acompañe ao lixo e que tire,él mesmo,o seu cueiro.
O segredo do éxito neste proceso radica na paciencia. Non debes imporllo. El decide cando deixar o cueiro e obrigarlle non serve de nada.
Moitas consultas dos pais teñen que ver co control dos esfínteres: os seus atrasos, as súas complicacións, os seus retrocesos, as súas dificultades... Eu aconsello, case sempre o mesmo: paciencia, tranquilidade, tolerancia, non apresurarse, non presionar, evitar a tensión, tempo ao 
tempo... Sobre todo, paciencia.

Cal é o mellor momento para empezar?
-Cando comeza a ter noción do tempo, é dicir, a distinguir entre "agora e
«despois". Así poderá avisar a tempo cando queira ir ao baño.
-Cando empeza a nomear os seus excrementos como "pis" e "caca".
-Se mostra incomodidade cando está mollado, moléstalle o cueiro, quere quitarllo ou nos avisa para que lle cambiemos.
Como principiar
Podemos comezar preguntándolle: "Queres que che quitemos os cueiros e facer pis e caca no orinal, agora que xa es máis grande?".

O de "grande", se llo dicimos, debe soar a estímulo, non a chantaxe. Se contesta que si, estupendo!. Se se nega, é mellor deixalo para máis adiante. 
Por que tantas precaucións? A esta idade o neno empeza a afirmarse como persoa, e faio a miúdo a través do "non quero". Por iso convén buscar, para empezar este adestramento, os momentos nos que o noso fillo estea de bo humor e en boa sintonía connosco.
Non convén mostrar un interese excesivo na retirada do cueiro. O neno, que depende para todo dos maiores, sente que este é un dos poucos terreos en que pode facer a súa santa vontade. O seu corpo é seu e o baleira cando quere. Se non está de boa gana connosco, a ocasión é magnífica para levarnos a contraria en algo que el controla e que, polo visto, interésanos tanto.
Os temidos escapes
-Pode ocorrer que o noso fillo dea o seu consentimento pero siga tendo "escapes". É o máis normal e non hai que contrariarse, rifarlle nin ridiculizarle. É máis, se eses escapes son continuos, podémoslle volver pór os cueiros unha tempada.
-Hai nenos que pasan por unha etapa na que, sen controlar aínda do todo, néganse a porse cueiro para saír á rúa, porque senten maiores. Fará falta paciencia e diplomacia, e se cadra hai que restrinxir as saídas uns días.
-Non queren o orinal, vanse a un recuncho... Algúns pais ven posta a proba a súa paciencia cando o seu fillo dá por liquidado o cueiro pero aínda non tolera o orinal nin o inodoro. Ás veces, hai que deixarlle que de xeito sinxelo llo faga encima. De verdade que o pobre non ten outra saída.

Son días difíciles para eles, pero serán breves se rodeamos de amor ao noso fillo/a e sabemos transmitirlle o noso agarimo incondicional.
Esta canción gustaralles moitísimo e da bos resultados. 
Axudaravos!

E AGORA,IMOS MOSTRARVOS ALGUNHAS FOTOS QUE FORON ENVIADAS POLOS NOSOS SEGUIDORES. 
O VERÁN DE MARTA. 
MARTA  FOI,ESTE VERÁN,COA SÚA FAMILIA,A ALACANTE E PASOU POR UNHA DAS CIDADES ROMANAS MÁIS IMPORTANTES DE ESPAÑA,SEGOVIA.LEMBROUSE DE TÓDOLO APRENDIDO COA PROFE MARICRUZ,SOBRE OS ROMANOS E QUEDOU ABRAIADA ANTE O IMPOÑENTE  ACUEDUCTO.
MANDOU,DENDE ALÍ,UN SAÚDO PARA TOD@S.
QUE GUAPAAA!
 QUE SORTE,MARTA!

TAMÉN ENVIOUNOS UNHA CARTA E UNHA FOTO, 
ANTÍA.
Ola profe!!! Que tal o verán? Xa quedan poucos días para voltar ao cole. 
Estouno desexando!! Teño moita ilusión por estrear tantooo libro novo.
  Envíote unha foto das miñas derradeiras mergulladuras do verán.
Un bico, Antía.

 Perecho dí que é Samíl,eu coido que tamén.
Grazas polas vosas fotos.
Temos moitas gañas de estar convosco de novo.
PERECHO E MARICRUZ.

domingo, 16 de agosto de 2015

A PINTURA DE CARMEN PAYO:"UN GOZO PARA OS SENTIDOS".

NAS VACACIÓNS DE VERÁN,A MAIORÍA DA XENTE VAI Á PRAIA,AO MONTE,ÁS ALDEAS,A VISITAR OUTROS LUGARES...,PERO HAI MOITÍSIMAS MÁIS ALTERNATIVAS PARA O NOSO OCIO,COMO,POR EXEMPLO,IR AO CINE,AO TEATRO,CONCERTOS,ASISTIR A OBRADOIROS,VISITAR MUSEOS,EXPOSICIÓNS...,UNHA MOREA DE COUSAS MOI BENEFICIOSAS TAMÉN PARA A NOSA MENTE E O NOSO GOCE PERSOAL.
PREMENDO NA FOTO IREDES AO
 BLOGUE DE CARMEN.
A PROFE MARICRUZ ENTEROUSE,POR UNHA AMIGA,QUE CARMEN PAYO ESTABA A EXPOÑER EN GONDOMAR E ,COMO A ELA ENCÁNTALLE O ARTE,ALÁ FOI.
TIVEMOS MOITÍSIMA SORTE PORQUE NON SEMPRE TEMOS A OPORTUNIDADE DE COÑECER,EN PERSOA,AOS AUTORES DOS CADROS E ESTA VEZ FOI ASÍ,CARMEN ESTABA ALÍ.UNHA CARA COÑECIDA DO MUNDO DO ENSINO E,MÁIS CONCRETAMENTE,DA ORIENTACIÓN ESCOLAR E QUE,NOS SEUS RATIÑOS LIBRES,FAI MAXIA COS SEUS PINCEIS.
DESPOIS DE PASAR UNHA ESTUPENDA TARDE ALÍ CON ELA ENTENDÍN PORQUÉ AS SÚAS OBRAS TRANSMITÍRONME LIBERDADE,LUMINOSIDADE,VITALIDADE E LEDICIA.
A SÚA PERSONALIDADE É XUSTAMENTE ASÍ.
A SÚA DESBORDANTE PERSONALIDADE REFLÍCTESE CLARAMENTE NA SÚA OBRA QUE,COMO POR ARTE DE MAXIA,PASA DENDE O SEU CORAZÓN ATA O LENZO.

PREMENDO NA FOTO
 VEREDES A ENTREVISTA 
DE CARMEN A
 "FARO DE VIGO".
NATURAL DE LALÍN PERO VIGUESA DE ADOPCIÓN DENDE 1981,MERGULLOUSE NO ARTE DA ESCULTURA POLA MAN DO SEU PAI,O ESCULTOR VIDAL PAYO.PERO MOI PRONTO DECATOUSE DE QUE O SEU ERA A PINTURA.EMPEZOU COS RETRATOS E DESPOIS COAS PAISAXES.
XA LEVA 30 ANOS PINTANDO CANDO OS SEUS PENSAMENTOS DIRIXÍANSE,MÁIS BEN,A UNHA FACETA CREATIVA CARA Á XUBILACIÓN.
O SEU ESTILO É DEFINIDO POR ELA MESMA COMO,"IMPRESIONISTA-COSTRUMBRISTA CON MOITO COLORIDO".
TEÑO VISITADO MOITAS EXPOSICIÓNS DE PINTORES E PINTORAS GALEG@S COSTUMBRISTAS, E SEMPRE TRANSMITÍRONME SOBRIEDADE,POBREZA,TRISTURA E ESCURIDADE,XUSTO TÓDOLO CONTRARIO DO QUE ME TRANSMITÍU A OBRA DE CARMEN.
SAÍN DA EXPOSICIÓN CHEA DE POSITIVISMO.
PREMENDO NA FOTO VEREDES A ENTREVISTA DE CARMEN  EN "A VOZ DE GALICIA"
QUEDEI ABRAIADA E ENCANTADA NON SÓ COA SÚA PINTURA,SENON TAMÉN COA SÚA MARABILLOSA PERSOA.

carmen
É 
MÁXICA.
ESTADES TODOS CONVIDADOS A VISITAR A EXPOSICIÓN.
AÍNDA ESTADES A TEMPO.
PREMENDO NA FOTO VEREDES O ANUNCIO DA EXPOSICIÓN EN "BAIONA TV".
QUEREDES VER UNHA ESCOLMA DALGUNHAS DAS OBRAS DA EXPOSICIÓN?
POIS MIRADE,MIRADE QUE CHULADA!
CARMEN PAYO on PhotoPeach
SE QUEREDES SABER MÁIS SOBRE A VIDA E OBRA DA NOSA AUTORA,PREMEDE EN CADA UNHA DAS FOTOS DESTA ENTRADA.
ATOPAREDES CATRO LIGAZÓNS DIFERENTES NAS QUE PODEREDES ACHEGARVOS,UN POUQUIÑO MÁIS, A ELA.
GRAZAS,CARMEN!

lunes, 6 de julio de 2015

MÁIS TRUNFOS DO NOSO AMIGO XULIO.

COMO XA SABEDES TOD@S ,TEMOS,ENTRE OS NOSOS SEGUIDORES,UNHA MOREA DE SUPERCAMPIÓNS.
SEMPRE FACÉMONOS ECO DOS TRUNFOS DE TODOS ELES.

O NOSO AMIGO XULIO,XOGADOR DE ÉLITE DA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE XADREZ,QUEDOU TERCEIRO NO CAMPIONATO DE ESPAÑA,CELEBRADO EN SALOBREÑA(GRANADA),DO 25 AO 28 DE XUÑO.
DURAS PARTIDAS DE MÁIS DE DÚAS HORAS,NAS QUE DESTACOU O NOSO SUPERCAMPIÓN.
AO MELLOR,XULIO,É SELECCIONADO PARA IR AO MUNDIAL!
ESTAREMOS ATENTOS ÁS PRÓXIMAS NOVIDADES.

XULIO É O RAPAZ QUE ESTÁ Á DEREITA DO SELECCIONADOR NACIONAL.
XA O COÑECEDES.
PARABÉNS,XULIO!
SEGUE ASÍ!
PERO ÉSTA NON É A ÚNICA NOVIDADE,SENON QUE TAMÉN FOI SEGUNDO CLASIFICADO  EN PADRÓN,NO "TORNEO DISTRIBUNOSA",NA CATEGORÍA SUB 10.
SE QUEREDES ESTAR AO TANTO DE TÓDOLOS EVENTOS DO XADREZ EN ESPAÑA,
PREMEDE NA FOTO QUE A PROFE MARICRUZ DESCARGOU,DA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE XADREZ,QUE TEDES DEBAIXO.

ÁNIMO XULIO,TÍ PODES CHEGAR TODO O LONXE QUE QUEIRAS!
TES TODO O NOSO APOIO.